Danijela Vrdoljak-Mozetič glavna tajnica Europske federacije citoloških društava

Riječka i hrvatska medicina dobila je još jedno veliko priznanje na europskoj razini. Doc. dr. Danijela Vrdoljak-Mozetič, specijalistica kliničke citologije na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju KBC-a Rijeka, izabrana je za glavnu tajnicu Europske federacije citoloških društava (European Federation of Cytology Societies – EFCS) na mandat od tri godine. Dužnost je preuzela 7. listopada 2021. na […]

Riječka i hrvatska medicina dobila je još jedno veliko priznanje na europskoj razini. Doc. dr. Danijela Vrdoljak-Mozetič, specijalistica kliničke citologije na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju KBC-a Rijeka, izabrana je za glavnu tajnicu Europske federacije citoloških društava (European Federation of Cytology Societies – EFCS) na mandat od tri godine. Dužnost je preuzela 7. listopada 2021. na Europskom kongresu citologije u Wroclawu.

Pozicija glavne tajnice rukovodeća je funkcija Federacije, krovnog udruženja europskih citologa koje postoji već 51 godinu, a objedinjava 25 europskih i tri pridružena neeuropska nacionalna citološka društva. Djelovanje Federacije odvija se kroz organizaciju brojnih konferencijskih aktivnosti, međunarodne znanstvene projekte te edukacijske aktivnosti, a posebna pažnja posvećuje se razvoju sekcije mladih citologa/citopatologa.

Citologija, kao dijagnostička grana medicine, u posljednjim desetljećima snažno se razvija, osobito u poljima intervencijske i punkcijske citologije te molekularne citologije. Citolog sa svojim znanjima i vještinama sudjeluje u ranom otkrivanju malignih oboljenja, u samom procesu dijagnostike, kao i u određivanju faktora važnih za ciljano i personalizirano liječenje.

Preuzimanje ovako važne funkcije veliko je postignuće za dr. Vrdoljak-Mozetič osobno, za KBC Rijeka, za Medicinski fakultet u Rijeci i za hrvatsku citologiju uopće.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments