Četiri lijeka za teške bolesti preporučena za odobravanje u EU

Datum:

Ima ključnu ulogu u odobravanju lijekova putem centraliziranog postupka davanja odobrenja, čime se pacijentima u EU-u omogućuje pristup novim terapijskim opcijama. Povjerenstvo je preporučilo odobravanje četiri nova lijeka.
Davanje odobrenja za lijek Filsuvez (ekstrakt brezove kore), namijenjen liječenju bulozne epidermolize. Ovom je lijeku tijekom razvoja dodijeljen status lijeka za rijetke i teške bolesti (orphan status).
Uvjetno odobrenje preporučeno je za lijek Lunsumio (mosunetuzumab), namijenjen liječenju relapsnog ili refraktornog (koji ne odgovara na prethodno liječenje) folikularnog limfoma. Ovom je lijeku tijekom razvoja dodijeljen status lijeka za rijetke i teške bolesti. Odobrenje je dobio i lijek Tabrecta (kapmatinib) namijenjen liječenju uznapredovalog raka pluća nemalih stanica. Odobren je i generički lijek Pirfenidone AET (pirfenidon), namijenjen liječenju idiopatske plućne fibroze.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Bez radioizotopa dijagnostika i terapija su nezamislive

Nuklearna medicina je specijalistička grana medicine koja koristi radioaktivne...

Program preventivne edukacije Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije nastavlja provoditi edukaciju...

Sirupi protiv kašlja s folkodinom zabranjuju se u EU

Sirupi protiv kašlja koji sadrže folkodin bit će zabranjeni...

Voditeljica Referentnog centra za PTSP o prvom vodiču za ljude s traumama

Nebrojeno se puta u nekom od javnih servisa dogodi...