fbpx
AktualnoDomovi zdravlja kao "male bolnice", jedan dom zdravlja po županiji, izuzev Zagreba

Domovi zdravlja kao “male bolnice”, jedan dom zdravlja po županiji, izuzev Zagreba

Domovi zdravlja trebali bi postati, našim rječnikom rečeno, male bolnice. Puno puta ponovljena reformska (na)mjera o “jačanju uloge doma zdravlja” ovaj je put specificirana na konkretan način da svaka hrvatska županija ima jedan dom zdravlja, osim Zagreba, te da se okrupnjavaju i medicinsko biokemijski laboratoriji.
Ravnatelj doma zdravlja imao bi ovlasti organizirati primarnu zdravstvenu zaštitu na svojem području što uključuje i privatne ordinacije u Mreži javne zdravstvene službe.

U rad domova zdravlja namjerava se uključivati i bolničke specijaliste što će se urediti zakonskim izmjenama, ali i donošenjem drugih podzakonskih akata pri čemu se sa domovima zdravlja ugovara i četvrtina specijalističke zdravstvene djelatnosti.

Liječnici specijalisti i dostupne pretrage te pregledi ( uz ulaganje u medicinsku opremu) trebali bi smanjiti troškove, a pacijentima omogućiti da niz toga obave pri svojem lokalnom domu zdravlja umjesto u bolnici. Paralelno je plan osigurati novac za specijalističko usavršavanje direktno za domove zdravlja što se namjerava namaknuti iz EU fondova, a čime bi dom zdravlja “sutra” imao svoje specijaliste.

Također, navodi se sustavno nagrađivanje prema radu za domove zdravlja u ruralnim krajevima i osnivanje dispanzera za ranu intervenciju i rehabilitaciju u djetinjstvu.

Što se tiče hitne pomoći također se predlaže centralizacija odnosno objedinjavanje županijskih zavoda hitne u Hrvatski zavod za hitnu medicinu te njegova funkcionalna integracija sa objedinjenim hitnim bolničkim prijemom i primarnom zdravstvenom zaštitom. Cilj je bolja učinkovitost sustava hitne medicin. Sanitetski prijevoz također bi se pripojio Hitnoj.

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

Izabrali čitatelji

Naše rubrike