Domovi zdravlja kao “male bolnice”, jedan dom zdravlja po županiji, izuzev Zagreba

Datum:

Domovi zdravlja trebali bi postati, našim rječnikom rečeno, male bolnice. Puno puta ponovljena reformska (na)mjera o “jačanju uloge doma zdravlja” ovaj je put specificirana na konkretan način da svaka hrvatska županija ima jedan dom zdravlja, osim Zagreba, te da se okrupnjavaju i medicinsko biokemijski laboratoriji.
Ravnatelj doma zdravlja imao bi ovlasti organizirati primarnu zdravstvenu zaštitu na svojem području što uključuje i privatne ordinacije u Mreži javne zdravstvene službe.

U rad domova zdravlja namjerava se uključivati i bolničke specijaliste što će se urediti zakonskim izmjenama, ali i donošenjem drugih podzakonskih akata pri čemu se sa domovima zdravlja ugovara i četvrtina specijalističke zdravstvene djelatnosti.

Liječnici specijalisti i dostupne pretrage te pregledi ( uz ulaganje u medicinsku opremu) trebali bi smanjiti troškove, a pacijentima omogućiti da niz toga obave pri svojem lokalnom domu zdravlja umjesto u bolnici. Paralelno je plan osigurati novac za specijalističko usavršavanje direktno za domove zdravlja što se namjerava namaknuti iz EU fondova, a čime bi dom zdravlja “sutra” imao svoje specijaliste.

Također, navodi se sustavno nagrađivanje prema radu za domove zdravlja u ruralnim krajevima i osnivanje dispanzera za ranu intervenciju i rehabilitaciju u djetinjstvu.

Što se tiče hitne pomoći također se predlaže centralizacija odnosno objedinjavanje županijskih zavoda hitne u Hrvatski zavod za hitnu medicinu te njegova funkcionalna integracija sa objedinjenim hitnim bolničkim prijemom i primarnom zdravstvenom zaštitom. Cilj je bolja učinkovitost sustava hitne medicin. Sanitetski prijevoz također bi se pripojio Hitnoj.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Već izoliran inače “zimski” RSV virus među djecom

S početkom škole i povratkom u vrtiće započela je...

Bez rasizma u društvenim standardima ljepote

Svatko može biti lijep, tvrdnja je s kojom se...

Američki popularan kozmetički brend ide pod kapu L’Oréal

L’Oréal je potpisao ugovor o spajanju brenda za njegu...

Dva nova koronavirusa otkrivena kod šišmiša u Rusiji

Dva nova koronavirusa detektirana ponovno kod šišmiša. Različiti od...