Vlada odobrila dodatnih pola milijarde kuna za sanaciju dugova bolnica

Datum:

Tim novcem podmirit će se dio duga prema dobavljačima lijekova, odnosno dospjela potraživanja starija od 120 dana na dan 30. kolovoza. Ova posljednja financijska injekcija u bolnice potvrđuje tezu da bolnice, ni nakon proljetne sanacije od 2,9 milijardi kuna, bez dodatne pomoći države ne mogu poštivati rokove plaćanja veledrogerijama. U najnovijoj tranši 321 milijun proračunskih kuna dobivaju državne bolnice, dok je županijskim bolnicama namijenjeno 175 milijuna kuna.

Najviše novca Rebru

Financijska injekcija od 496 milijuna kuna raspodijelit će se među deset državnih i 30 županijskih bolnica, kako bi se pokrili dugovi za lijekove i medicinski materijal. Najviše novca dobit će KBC Zagreb – 101 milijun kuna, slijedi KBC Sestre milosrdnice – 75,78 milijuna, KBC Split – 46,5 milijuna, te KBC Osijek – 30, 87 milijuna kuna. Riječkom KBC- namijenjeno je najmanje – 17,9 milijuna kuna za pokrivanje dugova prema veledrogerijama. Ovim novim preraspodjelama zdravstvu ove godine za pokrivanje dugova odobreno je iz proračuna ukupno do sada tri milijarde i 410 milijuna kuna. Najnovijih pola milijarde kuna, stoji u odlukama Vlade, trebalo bi se namaknuti na način da se preraspodjeli novac u Ministarstvu zdravstva i to na stavci „adiministracija i upravljanje”za 2021. i 2022. godinu. Dakle, za pokrivanje dugova u zdravstvu ove godine potrošit će se novac namijenjen administrativnim troškovima u ovoj i idućoj godini. Vlada je ovu preraspodjelu opravdala osiguranjem opskrbljenosti bolnica. Ostaje nejasno koliko će se još novca morati upumpati u zdravstveni sustav prije transformacije sustava tako da se barem može pratiti na što se troši novac koji je pretvoren u dug.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Psihologinja Žauhar: Slobodne aktivnosti djetetu pomoći odabrati, a ne birati

Slobodne aktivnosti trebale bi biti dio odrastanja. No, kako...

Hrvatski program ranog otkrivanja raka pluća provodit će se u cijeloj EU!

U jeku pandemije Hrvatska je započela s provođenjem programa...

Bez radioizotopa dijagnostika i terapija su nezamislive

Nuklearna medicina je specijalistička grana medicine koja koristi radioaktivne...

Program preventivne edukacije Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije nastavlja provoditi edukaciju...