U zemljama bez ugovora s RH potrebna je posebna potvrda i za hitnu pomoć
foto: Shutterstock

Troškove liječenja u državama s kojima RH nema međunarodni ugovor o zdravstvenom osiguranju moguće je čak u potpunosti refundirati, ali samo u slučaju hitne medicinske pomoći te uz plaćanje posebnog dopinosa i prijavu HZZO-u prije odlaska.

Prije odlaska u zemlje s kojima Republika Hrvatska nema međunarodni ugovor o međusobnom osiguranju građana, nužno je pribaviti Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, u nadležnom područnom uredu HZZO-a. Osiguranici su dužni prije odlaska prijaviti boravak u inozemstvu na tiskanici T 4 koju predaju nadležnom područnom uredu HZZO-a te uplaćuje poseban doprinos. Iznos mu ovisi o trajanju boravka u inozemstvu i plaća se uplatnicom koju ispunjava ovlašteni radnik Zavoda.

Bez potvrde troškovi se ne nadoknađuju

Potvrda služi pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu samo za slučaj hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje. Ako se to pravo koristi, treba odmah o tome obavijestiti nadležni područni ured Zavoda radi praćenja zdravstvenog stanja i ocjene potrebe povratka te prijevoza u RH, ako joj to zdravstveno stanje omogućava. Troškove podmiruje osoba uz mogućnost naknade stvarnog iznosa troškova nakon što predoči medicinsku i računsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik. U slučaju da se prije odlaska ne pribavi Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, HZZO ne nadoknađuje troškove čak i u slučaju korištenja hitne medicinske pomoći.

To je oblik prava koji imaju osiguranici HZZO-a, premda je danas za mnoge uobičajeno postalo koristiti razne oblike privatnih osiguravajućih paketa ili polica, različite ovisno o tome putuju li turistički, poslovno i o ostalim okolnostima putovanja, kakve su primjerice bile studentske razmjene. No, putovanja su globalno smanjena pa je privremeno i aktualnost tih pitanja nešto manja. 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments