Objave označene sa: 

Ruđer Medikol Ciklotron

Bez radioizotopa dijagnostika i terapija su nezamislive, u planu proizvodnja novih radiofarmaka

Bez radioizotopa dijagnostika i terapija su nezamislive, u planu proizvodnja novih radiofarmaka

Nuklearna medicina je specijalistička grana medicine koja koristi radioaktivne izotope (radionuklide), tj. radiofarmaceutske pripravke radionuklida, radiofarmake, u dijagnostici i liječenju raznih bolesti.