Pravo na povjerljivost i privatnost tijekom liječenja

Datum:

Pravo na privatnost i povjerljivost jedan je od elemenata na kojima se temelji odnos pacijenta i liječnika. Liječničkom tajnom smatraju se svi podaci koje liječnik sazna o pacijentu prilikom obavljanja svoje struke. Liječnik je obvezan voditi točnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju u skladu s propisima.

Obveza čuvanja

Liječnik obvezan tu dokumentaciju na zahtjev predočiti ministarstvu zdravstva, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti. Obvezni su dokumentaciju koja se čuva osigurati od mijenjanja, prijevremenog uništenja ili nedopuštenog korištenja. Na zahtjev, liječnik je obvezan pacijentu na uvid ustupiti svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti. Medicinska dokumentacija sastoji se od kartona sa statusom, povijesti bolesti te fotografija.

Privatni uvjeti liječenja

Prema čl. 28. Zakona o zaštiti prava pacijenata kaže se da “pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.”
Istraživanje koje je proveo dr. sc. Vice Budimir o privatnosti i povjerljivosti podataka pacijenata u stomatološkim ordinacijama pokazalo je da su doktori dentalne medicine nedovoljno informirani o tome. U istraživanju je sudjelovalo 600 ispitanika. Utvrđeno je da doktorice dentalne medicine češće od muških kolega komentiraju pacijente pred drugim doktorima koji ne sudjeluju u liječenju. Da neovlaštene osobe češće čuju razgovor s pacijentom u kada su zaposlenici u prostoru javne ustanove. I da zubari koji rade u prostorima javnih zdravstvenih ustanova češće od ostalih kolega neadekvatno pohranjuju pacijentovu dokumentaciju.

Zaštita u pandemiji

Početkom pandemije na zaštitu prava na privatnost pacijenta posebno je pozvala i Hrvatska liječnička komora.U cilju zaštite privatnosti pacijenata molimo vas da čuvate identitet ozlijeđenih, zaraženih i oboljelih osoba u medijima i u objavama na društvenim mrežama,

neslužbenim komunikacijskim mrežama i svim drugim oblicima komunikacije. Identitet pojedinog pacijenta nisu samo ime i prezime već i drugi podaci, poput adrese, zanimanja, mjesta rada i sl., a na temelju kojih je lako jednoznačno zaključiti o kojoj osobi je riječ, upozorili su.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Kampanja docjepljivanja protiv dječje paralize u Britaniji

Nakon što je polio virus u lipnju otkriven u...

Smanjene zalihe krvi, “Dođite svi u Petrovu 3”

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu pozvao je darivatelje svih...

Covid lijekovi nisu za sve hospitalizirane, omikron podvarijante ne reagiraju na Paxlovid

Sigurnost lijekova, procjena njihove učinkovitosti i nuspojava - dio...