“Nevidljiva” struka koja sofisticirane medicinske uređaje čini sigurnima
Tim Zavoda za medicinsku fiziku KBC-a Rijeka

Kvalitetna, odgovorna i sigurna uporaba ionizirajućeg zračenja u medicini ciljevi su međunarodnih projekata kroz koje stručnjaci Zavoda za medicinsku fiziku KBC-a Rijeka dobivaju stalnu edukaciju i novu opremu.

Malo kad se zapitamo da li su brzi termini, dobra tehnologija i dobri stručnjaci baš sve što nam je potrebno u nekom trenutku na putu čuvanja zdravlja, dijagnostike i liječenja. Tko te visoko sofisticirane strojeve održava, kalibrira, čini ih korisnima, a ne štetnima jer i mala greška može imati velike efekte. O tome brinu struke bolesnicima posve nevidljivi profesionalci kao što su medicinski fizičari.

Riječki su renomirani i nadaleko poznati te prepoznatljivi u okviru međunarodnih i EU ekspertnih asocijacija i ne jednom su zbog toga dio njihovih projekata zbog kojih bolnica ima i naprednije tehnološke mogućnosti nego što bi bile bez takvog centra izvrsnosti kakav je Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja KBC-a Rijeka. Dulje od deset godina provodi projekte tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA). Projekti su vezani za kvalitetnu, odgovornu i sigurnu uporabu ionizirajućeg zračenja u medicini. IAEA financira nabavu opreme i edukaciju, a zadatak projektnog tima je implementacija nabavljene opreme te osmišljavanje i primjenu postupaka koji omogućuju dostizanje visokih standarda uporabe ionizirajućeg zračenja u liječenju i dijagnostici.

Složene procedure

Zavod je do sada, kaže predstojnik izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković, izvodio projekte vezane za primjenu fizike u radijacijskoj onkologiji (četiri), dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji (dva) te bi u sljedećem projektnom razdoblju trebao voditi projekt vezan za primjenu fizike u nuklearnoj medicini.

Projekt koji Zavod trenutno izvodi je nastavak uspješno završenog projekta u sklopu kojeg je nabavljen trenutno najbolji sustav za izračun i planiranje jakosno modulirane radioterapije (IMRT) pacijenata. Sustav vrijedan više od milijun kuna je implementiran u kliničku uporabu na Klinici za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka tokom 2016. godine, od kada je i započeta primjena jakosno modulirane radioterapije u toj bolnici.

Primjena naprednih radioterapijskih tehnika iziskuje uporabu složenih procedura dozimetrijskog vrednovanja izračunatih raspodjela apsorbirane doze. Stoga je prijavljen projekt čiji je upravo to meritum. Njega Zavod upravo izvodi kako bi nabavom i implementacijom sofisticirane opreme bio dodatno unaprijeđen uspostavljen sustav kvalitete koji je razvijen paralelno s početkom kliničkog korištenja jakosno modulirane radioterapije. Time će Klinici za radioterapiju i onkologiju biti omogućeno da dodatno unaprijedi kvalitetu izvođenja jakosno modulirane radioterapije kao standarda u liječenju onkoloških bolesnika radioterapijom. Trenutno je u tijeku nabava dodatnog programskog dozimetrijskog paketa vrijednog 200 000 kuna koja bi trebala biti realizirana u drugoj polovici godine.

Primjena fizike

Projektni tim je sastavljen od pet fizičara sa Zavoda za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja KBC Rijeka, čije je područje djelovanja vezano za primjenu fizike u radijacijskoj onkologiji. Voditelji projekta su dr.sc. Đeni Smilović Radojčić i izv.prof.dr.sc. Slaven Jurković, uz koje projekt provode medicinski fizičari David Rajlić, Manda Švabić Kolacio i Nevena Obajdin. Svaki od članova tima, sukladno svojoj ekspertizi, provodi dio aktivnosti vezanih za punu implementaciju i primjenu rezultata projekta u radu Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka, na dobrobit onkoloških pacijenata čije liječenje se u KBC Rijeka provodi radioterapijom.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments