Pravo – tko vam i što sve treba reći kroz liječenje

Datum:

O pravu pacijenata na obaviještenost govori Ljubica Žunić, specijalistica medicinskog prava.

Što za pacijenta znači pravo na obaviještenost?
U Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o zaštiti prava pacijenata donesen 2004. godine (s nadopunom iz 2008.). Pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite primjerene pacijentovu zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, standard je koji Zakon jamči svim pacijentima. Pacijent ima pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu koja je u njegovom najboljem interesu. I uz poštivanje njegovih osobnih stavova. Ovo svaki zdravstveni radnik treba imati na umu. Prilikom pružanja obavijesti odnosno informiranja pacijenta treba u što većoj mjeri pružiti jasne i razumljive informacije svakom pacijentu. Pacijent sudjeluje zajedno s liječnikom u donošenju odluke o svome daljnjem liječenju. Pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost. Kao i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog ili terapijskog postupka.

U kojim slučajevima i kada liječnik obavještava pacijenta?
Pravo na obaviještenost je vrlo složeno i sveobuhvatno te zahtijeva vrijeme, a znamo kako su liječnici danas preopterećeni i da ih nema dovoljno. Svakako, sukladno zakonskim odredbama u kojima je sve taksativno pobrojeno, pravo na obaviještenost obuhvaća prava i činjenice na koje pacijent ima pravo. To je potpuna informacija vezana za njegovo zdravlje uključujući:

  • medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje
  • o mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata
  • o svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima
  • mogućim zamjenama za preporučene postupke, tijeku postupaka i daljnjem tijeku prilikom pružanja zdravstvene zaštite
  • o preporučenom načinu života
  • o pravima iz zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava
  • o mogućnostima liječenja u inozemstvu.

Pacijent ima pravo i na obaviještenost o uspjehu odnosno neuspjehu i rezultatu pregleda ili zahvata. Ima pravo biti upoznat s imenima te specijalizacijom osoba koje mu izravno pružaju zdravstvenu zaštitu.

Tko, osim liječnika, sudjeluje u postupku pružanja obavijesti pacijentu?
Nisu samo liječnici obvezni dati obavijesti pacijentu. Naš Zakon navodi kako obavijesti pacijentu daje zdravstveni radnik visoke stručne spreme tako da to podrazumijeva i ostale zdravstvene radnike. Primjerice magistre sestrinstva, fizioterapije i radiološke tehnologije. Svatko od njih, u skladu sa svojim stečenim kompetencijama, prije neke pretrage ili postupka kao što je snimanje pluća, provođenja terapije strujom kod fizioterapeutskog postupka ili u postupku pružanja sestrinske njege treba iskomunicirati s pacijentom određeni oblik zdravstvene usluge koju pruža.

Stupanj razvijenosti demokracije

Kako se informiraju pacijenti koji imaju neku vrstu invaliditeta?
Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijest u njima pristupačnom obliku. Pacijent s umanjenom sposobnošću rasuđivanja ima pravo na obaviještenost također. Ona se mora prilagoditi pacijentovoj dobi, fizičkom, mentalnom i psihičkom stanju. Obaviještenost pacijenta važna je zbog donošenja odluka koje se tiču njegovog zdravstvenog stanja.

Dužnost obavještavanja pacijenta postoji radi pacijentove sigurnosti. Odnosno radi zdravstvene zaštite od opasnosti nastanka štete po pacijentovo zdravlje. Ali i zbog toga jer obavještenje pacijenta predstavlja pretpostavku pristanka na određenu medicinsku intervenciju. Za pacijenta koji nije pri svijesti, za pacijenta s težom duševnom smetnjom te za poslovno nesposobnog pacijenta suglasnost daje zakonski zastupnik.

Tko je odgovoran za osiguranje pružanja obavijesti pacijentima?
Zdravstvena ustanova ima obvezu i odgovornost primjenjivati politiku i postupke koji osiguravaju učinkovito dobivanje obavijesti za ostvarivanje prava pacijenata prema Zakonu. Zdravstvena ustanova mora osigurati tumačenje za pacijenta ili zakonskog zastupnika koji govore jezik koji nije hrvatski ili moraju organizirati pomoć slijepom, gluhom ili nijemom pacijentu. Koncept pristanka obaviještenog pacijenta na medicinski zahvat ukazuje na stupanj razvijenosti demokracije određene države. Način na koji se zdravstveni radnici odnose prema pitanju pacijenta na samoodređenje u odnosu na vlastito zdravlje i tjelesni integritet, tj. prema obavještavanju pacijenta radi pristanka na liječenje, pokazatelj je poštovanja ljudskog dostojanstva. I uvažavanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u toj državi.

Postoji li odgovornost pacijenta u postupku liječenja?
Naravno, ovo je dvostrani odnos te potpunost i istinitost informacija se podrazumijeva, a često može biti od presudnog značaja za izbor terapije. Pacijent ne smije prešutiti neku važnu činjenicu o svome zdravstvenom stanju, primjerice alergiju na neki lijek ili kroničnu bolest. U protivnom je suodgovoran za neželjeni ishod. Potpuno informirani pacijent sudjeluje u riziku poduzimanja zahvata. Liječnik ili drugi zdravstveni radnik mora informirati pacijenta o mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata i pacijent suodlučuje o preporučenom.

Na ovaj način pacijent lakše i objektivnije odlučuje o metodi koja mu u pogledu trajanja, načina provođenja i mogućih posljedica najbolje odgovara. Pacijent, nakon detaljnog objašnjenja, postaje svjestan rizika. Ali i prednosti neke terapije što uključuje moguća štetna djelovanja i ostale opasnosti koje ova metoda ili liječenja mogu prouzročiti. Primjerice, utjecaju na već kroničnu bolest pacijenta, na druge organe.

Ako liječnik ne objasni postojanje rizika čini liječničku pogrešku čime nastaje pretpostavka za odgovornost za štetu.

Kada se određeni rizik, neuspjeh zahvata ili neželjene posljedice koje prate zahvat, češće ostvaruje, obavještenje pacijenta o tom riziku trebalo bi biti opširnije i podrobnije. Naravno, informacija koja se pruža pacijentu treba biti usklađena s njegovim godinama, stupnjem obrazovanja te drugim čimbenicima. Sve kako bi pacijent mogao donijeti ispravnu odluku o nastavku svoga liječenja. U slučajevima kada se radi o iznimno rijetkim, ali tipičnim i vrlo teškim komplikacijama liječnik je dužan o tome detaljno obavijestiti pacijenta.

Kada obavještavanje pacijenta nije potrebno?
To su slučajevi kad je pacijent već obaviješten jer je u postupku liječenja ili je ranije već imao istu bolest, zahvat i slično pa je upoznat s rizicima prilikom ranijih medicinskih zahvata ili se poznavanje rizika veže za pacijentovu profesionalnu djelatnost. Zatim, kada se pacijent odrekne prava na obavještenje iz osobnih uvjerenja. Kad postoji medicinska kontraindikacija zbog labilnog psihičkog stanja i kada je obavještenje nemoguće jer je pacijent u nesvjesnom stanju, a medicinski zahvat je hitno potreban kako bi mu se spasio život.

Smije li se liječiti pacijent koji nije dao suglasnost?
Naš Zakon iznimno predviđa liječenje bez pristanka pacijenta u slučajevima hitne situacije. Kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen život samog pacijenta ili ako bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja za zdravlje. Ali samo dok navedena opasnost traje.

Sve više tužbi

Koje su posljedice nepružanja obavijesti?
Potpuna obaviještenost pacijenta je osnovni preduvjet za ostvarivanje prava na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog terapijskog postupka. Odnosno donošenja odluke o daljnjem tijeku svoga liječenja. Valja imati na umu kako zdravstveni radnik čini pogrešku ukoliko ne informira pacijenta kao i onda kada ga šturo informira. O svemu je potrebno voditi zabilježbe i u medicinsku dokumentaciju unijeti što više podataka kako bi zdravstveni radnik sa sebe otklonio potencijalnu opasnost od tužbe pacijenta koji tvrdi kako je nedovoljno bio informiran. Sve je veći broj tužbenih zahtjeva koji se temelje na propustima u obavještavanju pacijenata koji posljedično vode neželjenim ishodima liječenja.

Što je “terapeutski privilegij”?
S obzirom kako zdravstveni radnici svoje odluke o daljnjem postupanju u odnosu na konkretnog pacijenta donose vodeći računa o dobrobiti tog pacijenta sigurno je kako će se nekad naći u situaciji u kojoj će morati odvagnuti koje informacije reći, a što prešutjeti. Medicinsko pravna teorija predviđa situaciju pa nailazimo na mogućnost ograničenja prava na obaviještenost ako bi otkrivanje informacije prouzročilo ozbiljan rizik po život ili zdravlje pacijenta, tzv. terapeutski privilegij. Dakle, u slučaju ako bi postojala izvjesna mogućnost u kojoj bi informacija o bolesti činila nepodnošljiv teret za pacijenta i pogoršala njegovo zdravstveno stanje zdravstveni radnik ju smije prešutjeti kako ne bi ugrozio zdravlje ili život pacijenta.

Što možete zaključno kazati o pravu pacijenta na obaviještenost?
Iz razgovora s brojnim zdravstvenim radnicima mogu kazati kako im je potrebno praktično upoznavanje s brojnim zakonskim propisima. A sve u cilju osiguravanja sigurnog radnog okruženja i ispravnog liječenja pacijenata. Potrebno je raditi na edukaciji zdravstvenih radnika i pacijenata kako bismo osvijestili pojam prava na obaviještenost. Kao i opseg prava na koje pacijenti imaju pravo. U provedbi nije jednostavno provesti potpuni sadržaj ovog prava s obzirom na veliku količinu informacija na koju pacijent ima prava i limitirani broj zdravstvenih radnika odnosno njihovog vremena u kojemu se mogu posvetiti pacijentu. Važno je da se između pacijenta i liječnika uspostavi dobra komunikacija i povjerenje.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Beroš: Svi su pozvani pridonositi i sudjelovati u reformi

Zdravstvena pismenost ima nemjerljivu važnost, a osobito nam ju...

Odluke HZZO-a o financiranju rada pripravnika i pomagalima

HZZO će i nadalje financirati rad doktora medicine bez...

COVID-19 ostaje globalna prijetnja zdravlju

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u ponedjeljak je objavila da...

Virusne bradavice – zašto nastaju i kako ih liječiti objašnjava dr. Tolušić Levak

Verukozne promjene kože ili bradavice su česte dobroćudne tvorbe...