Objave označene sa: 

nadomjesna bubrežna funkcija

Budućnost hemodijalize koja globalno neće moći biti dostupna svim oboljelima

Budućnost hemodijalize koja globalno neće moći biti dostupna svim oboljelima

Samo jedan postupak hemodijalize stvori oko 2,5 do 8 kilograma otpada od čega veliki dio opasnog otpada. Zbrinjavanje takvog otpada je skupo i prema određenim izračunima stoji između dva i 16 eura po jednoj dijalizi, a zahtjeva i dosta vremena.

prijenos uživo