Tag: dekubitus

Kako su u osječkoj bolnici prevencijom smanjili dekubitus te srezali troškove

Klinički bolnički centar Osijek može se pohvaliti kako je od 2017. godine postigao iznimne rezultate po pitanju smanjenja dekubitalnih rana kod dugotrajno ležećih bolesnika, a sve zahvaljujući posebnim ulaganjima u prevenciju pojava dekubitusa.

Popular

Smanjene zalihe krvi, “Dođite svi u Petrovu 3”

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu pozvao je darivatelje svih...

Covid lijekovi nisu za sve hospitalizirane, omikron podvarijante ne reagiraju na Paxlovid

Sigurnost lijekova, procjena njihove učinkovitosti i nuspojava - dio...

Dr. Šapina s kolegama spasio 14godišnjaka koji se gušio kikirikijem

Koliko udah orašastih plodova može biti opasan ako nema...

Oralna kontracepcija – od čega se sastoji i kako funkcionira

Hormonska oralna kontracepcija najčešće se sastoji od kombinacije progestina...

Subscribe