Objave označene sa: 

Američka akademija za pedijatriju

Nosiljke za bebe rizik su za ozljede djece mlađe od godinu dana

Nosiljke za bebe rizik su za ozljede djece mlađe od godinu dana

Roditelji moraju biti educirani o pravilnom dimenzioniranju, odabiru i načinu nošenja nosiljki kako bi spriječili ozljede za sebe i svoje dijete.