O kirurškom uklanjanju debljine 5. listopada u 11 sati uživo

Iznimni stručnjaci, panelisti ovog događaja, objasnit će kada je debljina bolest, što je barijatrijska kirurgija te kako se kirurškim uklanjanjem debljine mogu izliječiti i druge kronične bolesti poput dijabetesa tipa 2. Na okruglom stolu sudjeluju dr.sc. Zdenko Boras, voditelj Odjela za barijatrijsku i minimalno invazivnu kirurgiju KBC-a Osijek, izv.prof.prim.dr.sc. Dario Rahelić, dr.med., predstojnik Sveučilišne klinike za dijabetes,endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, dr. Domagoj Vergles, specijalist opće i subspecijalist abdominalne kirurgije, dr. Ljiljana Ćenan, obiteljska liječnica, Ivica Belina, prof.edukac.reh., predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu, dr. Maja Vajagić, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.