fbpx
AktualnoU RH razvijena prva računalna psihoterapija za zatvorenike

U RH razvijena prva računalna psihoterapija za zatvorenike

U Hrvatskoj je razvijen i testiran prvi računalni psihoterapijski tretman koji se provodi uz tablet. Tretman je nastao u okviru trogodišnjeg programa „Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima”. Projekt je financiran od Ministarstva pravosuđa, a realiziralo ga je Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije.

– Računalni su tretmani do sada razvijeni za cijeli niz psihičkih smetnji, a inozemne studije pokazuju da su podjednako učinkoviti kao i oni tradicionalni licem-u-lice. Zatvorenici su populacija u kojoj su psihičke smetnje prevalentne, a sustav nema dovoljan broj kvalificiranog osoblja za provedbu ove vrste tretmana. Tretman zatvorenika važan je jer će zatvorenici u jednom trenutku napustiti zatvore i postati punopravni članovi društva, objašnjavaju voditeljice programa dr. sc. Dragana Markanović i Branka Bagarić, psihologinje s edukacijom iz kognitivno-bihevioralnih terapija (KBT).

Muški zatvorenici

Ovu psihoterapijsku aplikaciju do sada je koristilo oko 50 zatvorenika iz kaznionica u Glini i  Lepoglavi. Planirano je i sudjelovanje zatvorenika iz zatvora u Zagrebu. No, zbog promjene u organizaciji posla, prije svega povećanja udjela osoba u istražnom zatvoru koje ne sudjeluju u tretmanima te čestih premješaja, to nije bilo moguće. U programu su sudjelovali samo zatvorenici muškog spola koji odslužuju kaznu za ubojstvo ili pokušaj ubojstva, krađu, prijevaru, razbojništvo s prosječnim trajanjem kazne od 12 godina. Sudjelovanje u programu bilo je dobrovoljno. I ponuđeno zatvorenicima za koje su iz ovih kaznionica procijenili da imaju indikacije za tretman.

Procjena ljutnje

Računalna psihoterapija sastoji se od 9 obveznih i 5 izbornih tema. Jedna tema obrađuje se tjedno u trajanju od 40 minuta. Teme strukturom odgovaraju sadržaju psihoterapijske sesije u okviru KBT-a. Tako zatvorenik na početku svake teme procjenjuje intenzitet svoje ljutnje u proteklom tjednu. I dobiva povratnu informaciju kako bi pratio svoj napredak. Izvještava o ishodima tjednog projekta odnosno samostalnog rada na ljutnji. Prisjeća se prošlotjednih sadržaja kroz pitanja višestrukog izbora s povratnom informacijom. Potom prelazi na novu tematsku jedinicu koja uključuje usvajanje alata za uspješniju kontrolu ljutnje. Odabire novi tjedni projekt kako bi te vještine uvježbao te prolazi kroz sažetak obrađene teme.

Klasične tehnike

U aplikaciju su integrirane klasične KBT tehnike za kontrolu ljutnje koje pomažu u mijenjanju disfunkcionalnih kognicija poveznih s ljutnjom i agresivnošću. U jačanju inhibicija agresivnog ponašanja te usvajanju vještina rješavanja socijalnih problema. Sadržaji se u aplikaciji usvajaju kroz tekstove, slike, audio snimke, pitanja itd. Prolaskom kroz aplikaciju zatvorenici skupljaju bodove koje mogu zamijeniti za nagrade integirane u aplikaciju poput čitanja novinskih članaka, igranja igrice, čitanja viceva, slušanja zvukova iz prirode. Riječ je o poznatoj bihevioralnoj tehnici, ekonomiji žetona, koja povećava frekvenciju poželjnih ponašanja. A istovremeno pomaže u razvoju samoregulacije. Sve tehnike prilagođene su populaciji zatvorenika i mediju putem kojega su pružene.

Pri tom smo se trudili aplikaciju učiniti zanimljivom. Primjerice kroz priče triju likova koji se nose s pretjeranom ljutnjom, a koje korisnik prati iz teme u temu, navode voditeljice programa.

Ohrabrujući rezultati

Riječ je o pilot tretmanu i provedena je njegova detaljna evaluacija. Preliminirani podaci zaista su ohrabrujući i nadilaze naša očekivanja. Pokazalo se da je kod zatvorenika došlo do značajnog smanjenja kliničke ljutnje i općih psihopatoloških simptoma. Dok se isto nije dogodilo u kontrolnoj grupi koja je bila na listi čekanja. Uz samoprocjene zatvorenika, uključili smo i procjene službenika koje pokazuju da su zatvorenici pokazivali manje agresivnih ponašanja. I na kraju, posebno važnim smatramo podatke koji govore o prihvatljivosti programa zatvorenicima, skupini za koju se često navodi da ima nisku motivaciju za sudjelovanjem u tretmanima.

psihologinja Branka Bagarić

Uz pomoć tehnologije

Zatvorenici su aplikaciju u prosjeku procijenili korisnom, zanimljvom te lako razumljivom i nezahtjevnom. Preko 80 posto zatvorenika navelo je da bi aplikaciju preporučili prijatelju koji ima problem s ljutnjom. O prihvatljivosti programa govore i podaci o niskoj stopi odbijanja uključenja u program i niskoj stopi odustajanja. Zatvorenici su nam dali i korisne sugestije za poboljšanje programa. Dio evaluacijskih podataka predstavljen je i na Europskom kongresu bihevioralno-kogntivnih terapija, objašnjavaju.
Prvi podaci pokazuju da program pomaže zatvorenicima u kontroli ljutnje i agresije.

– KBT je psihoterapijski pristup za koji postoji najviše znanstvenih dokaza o njegovoj učinkovitosti općenito. A i specifično u radu s populacijom zatvorenika. K tome, većina postojećih programa u zatvorskom sustavu naše zemlje temelji se na ovim principima što pokazuje da u tom smislu pratimo svjetske trendove. Naš program pokazuje da se KBT može uspješno primijeniti sa zatvorenicima i putem tehnologije.

Pojačan nadzor

Treba reći i da u prihvatljivosti programa korisnicima, važnu ulogu igra njihov interes za tehnologijom. Kako su nas izvjestili iz Kaznionice u Glini, zatvorenici su bili znatiželjni oko programa. Dio zatvorenika ranije nije imao susret s primjerice touch screen tehnologijom zbog duljine kazne, međutim brzo su naučili raditi na tabletima. Službenice iz Lepoglave navele su kako ovaj program nudi mogućnost tretmanskog rada sa zatvorenicima koji su u odjelu pojačanog nazdora pa stoga ne mogu sudjelovati u grupnim tretmanima. Naravno, ovaj tretman nije primjeren za sve korisnike. Važno je da korisnik ima dobre indikacije. Počevši od toga da je u podlozi njegovog agresivnog ponašanja upravo ljutnja, što uopće ne mora biti slučaj, pa sve do posjedovanja vještina čitanja.

psihologinja Dragana Markanović

Niska stopa odustajanja

Naravno, nisu ni svi zatvorenici jednako motivirani za uključenje u takav program i neki preferiraju grupni rad. Indikacije za ovaj tretman procijenile su službenice iz kaznenih tijela, a iz niske stope odustajanja, da se zaključiti da je njihova procjena bila vrlo kvalitetna.
Prije početka provedbe pretmana službenice su educirane o principima KBT-a i osnovama računalnih tretmana te su dobile i Priručnik za primjenu kognitivno-bihevioralne računalne aplikacije za kontrolu ljutnje kod zatvorenika.

Službenice su se općenito istaknule svojom stručnošću, motiviranošću i otvorenošću za ovaj novi način rada. Te su nam njihove povratne informacije bile dragocjene. U izradi psihoterapijskog sadržaja naše aplikacije sudjelovalo je više vrijednih i kreativnih volontera, članova našeg udruženja, psihologa na različitim razinama edukacije iz KBT-a. Također, moramo istaknuti izvrsnu suradnju s Ministarstvom pravosuđa i uključenim kaznenim tijelima. Nadamo se da će ovaj program biti temelj za razvoj budućih računalnih tretmana koji će psihoterapiju učiniti povoljnijom, dostupnijom, a korisnicima omogućiti viši stupanj anonimnosti, navele su Markanović i Bagarić.

Edukacije po zatvorima

Dobra vijest je i što je ovom Udruženju uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa i uprave odobren novi projekt pod nazivom „Edukacija za službenike zatvorskog i probacijskog sustava – kognitivno-bihevioralne strategije za samoregulaciju emocija“.

U okviru projekta provest će se edukacija za stručnjake tretmana u zatvorskom sustavu i probaciji „KBT strategije za samoregulaciju emocija“. Dio edukacije uključivat će osposobljavanje stručnjaka za provedbu kompjuterizirane KBT za kontrolu ljutnje kod zatvorenika. Ustanove obuhvaćene projektom dobit će tablete s instaliranom aplikacijom. I dodatno će se izraditi psihoedukativni materijal za zatvorenike kao podrška radu u aplikaciji.

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

Izabrali čitatelji

Naše rubrike