Objave označene sa: 

sling nosiljke

Nosiljke za bebe rizik su za ozljede djece mlađe od godinu dana

Nosiljke za bebe rizik su za ozljede djece mlađe od godinu dana

Roditelji moraju biti educirani o pravilnom dimenzioniranju, odabiru i načinu nošenja nosiljki kako bi spriječili ozljede za sebe i svoje dijete.