Objave označene sa: 

koronavirusi

Izloženost ostalim koronavirusima otpornijim čini na infekciju SARS-CoV-2

Izloženost ostalim koronavirusima otpornijim čini na infekciju SARS-CoV-2

Imunosni odgovor na ostale koronaviruse, izuzev SARS-CoV-2, također pruža određenu zaštitu i protiv tog uzročnika pandemije.