fbpx
Prava pacijenataŠto kad izgubimo nalaze? Pacijent ima pravo dobiti presliku

Što kad izgubimo nalaze? Pacijent ima pravo dobiti presliku

Specijalistica medicinskog prava, dr. Natalia Bralić, objašnjava pravo pacijenta na pristup medicinskoj dokumentaciji. Kada, pod kojim uvjetima i koja zdravstvena dokumentacija mora biti omogućena pacijentu.

Na koju sve medicinsku dokumentaciju ima pravo pacijent?
Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i samo liječenje njegove bolesti. Svi znamo da se medicinska dokumentacija pacijenta pohranjuje u zdravstvenoj informacijskoj infrastrukturi naše zemlje i ona se može razmjenjivati servisima zdravstvene informacijske infrastrukture. Ono što bi željela naglasiti je da u praksi, bez obzira na postojanje propisa, postoje problemi oko dobivanja na uvid medicinske dokumentacije zato što nije eksplicitno riješeno pitanje samog vlasništva te medicinske dokumentacije. Je li ona vlasništvo pacijenta ili liječnika odnosno zdravstvene ustanove u kojoj liječnik radi.

Kad se dogodi da pacijent umre mogu li njegovu zdravstvenu dokumentaciju zatražiti članovi obitelji ili sud?
Naravno, u slučaju smrti pacijenta ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju imaju članovi njegove obitelji. To bi bio bračni drug, dijete, roditelj, neki zakonski zastupnik ili skrbnik pacijenta. Isto tako sam pacijent za života može u pisanom obliku izjaviti protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju.

Postoji li točno određen rok do kada zdravstvena ustanova treba dati na uvid medicinsku dokumentaciju i koji je to rok?
Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata rok bi bio osam dana.

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Znate li možda ima li takvih zahtjeva i kako završavaju?
Ja vjerujem da takvi zahtjevi postoje tako da pacijent može ostvariti to svoje pravo koje mu je zakonom zajamčeno. Osobno mogu govoriti u primjeru primarne zdravstvene zaštite. Gotovo na svakodnevnoj razini radimo izliste zdravstvenih kartona pacijenata ili tražimo određene nalaze koji su pohranjeni u kartonima, a pacijent ga je izgubio.

U slučaju da se pacijentu ne da njegova medicinska dokumentacija koju pravnu radnju može poduzeti?
Kada govorimo o pravu na pristup medicinskoj dokumentaciji to je pravo koje proizlazi iz Zakona o zaštiti prava pacijenata. Znači pacijent koji smatra da mu je povrijeđeno to pravo ima pravo usmeno ili pisanim putem izjaviti pritužbu ravnatelju zdravstvene ustanove, upravi ili nekom ovlaštenom djelatniku zdravstvene ustanove. Trebam napomenuti da zdravstvena ustanova mora imati dokumentirani postupak za podnošenje pritužbe temeljem samog Pravilnika o standardima kvalitete zdravstvene zaštite. Na svim zdravstvenim ustanovama odnosno njihovim web stranicama postoji dokument za pritužbe.

Što u slučaju kada je pacijent izgubio svoje preslike medicinske dokumentacije, može li ju tražiti i od koga?
Naravno da može. Od svake zdravstvene ustanove ili privatnog zdravstvenog radnika koji je pružio zdravstvenu uslugu. Liječnik ili odgovorna osoba je u obvezi čuvati podatke o liječenju pacijenta na rok od deset godina nakon završetka liječenja. Nakon tog roka obvezni su postupati prema propisima o čuvanju dokumentacije.

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

Izabrali čitatelji

Naše rubrike