fbpx
Prava pacijenataSmije li vam liječnik odbiti nalaz jer ga "ne priznaje"?

Smije li vam liječnik odbiti nalaz jer ga “ne priznaje”?

Nepriznavanje nalaza još uvijek je problem s kojim se pacijenti susreću. Zbog takve prakse dijagnostički se postupci moraju ponavljati iako pacijenti već imaju gotove nalaze. No, smije li vam liječnik odbiti nalaz? I u kojim slučajevima?
Nerijetko se pacijenti iznenade kad nalaz donesu svom obiteljskom liječniku ili specijalisti i oni ga odbiju prihvatiti. Takav potez Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje opravdava isključivom – stručnom procjenom liječnika. Kako će pojasniti, u sustavu obveznog zdravstvenog obrazovanja izabrani liječnici “u potpunosti su odgovorni za propisivanje uputnica i recepata osiguranim osobama”.
No, odbijanje prihvaćanja nalaza ne smije biti prema nijednom kriteriju izuzev spomenute stručne procjene liječnika. Zavod u ovakvim situacijama jedino razlikuje kategoriju zdravstvenih ustanova koje s njim nemaju ugovor.

– U slučaju kada pacijent obavi dijagnostički postupak u bilo kojoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi (svakoj koja ima ugovor s HZZO-om, bilo privatnoj ili javnoj), nalaz ne bi trebao biti odbijen. No izabrani doktor ili doktor specijalist prema stručnoj procjeni odlučuje o tome je li priloženi nalaz dovoljan. I je li potrebno ponoviti postupak ili učiniti dodatnu dijagnostiku – dodaju iz HZZO-a.

Ovdje valja napomenuti da mnogi pacijenti obavljaju pretrage u privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor s HZZO-om što ne znači da je dijagnostički postupak obavljen na teret Zavoda zbog ograničenog broja pretraga.

Dvije razine

Kroz praksu pacijenata i liječnika slučajevi se pak razlikuju na dvije osnovne razine. Jedna je kada je liječnik uputio pacijenta na pretragu, a druga kad pacijent pretragu obavlja na vlastitu inicijativu.

– Izabrani doktori osiguranih osoba HZZO-a na razini primarne zdravstvene zaštite procjenjuju sukladno utvrđenoj medicinskoj indikaciji, ugovornim obvezama, opravdanost preporuke neugovornog doktora – objašnjavaju iz HZZO-a.

Na upit rade li kontrolori HZZO-a pritisak na liječnike da ne upućuju pacijente na pretrage i postupke koji su ovako inicirani, odgovaraju da nisu s time upoznati.
– Prema našim saznanjima kontrolori HZZO-a ne ulaze u taj stručno medicinski dio pri provođenju kontrola. Sva odgovornost je na izabranom doktoru.

Napominju i da “HZZO ne može komentirati stručne procjene ni ulaziti u stručnost rada liječnika”. Dodaju kako su za valoriziranje stručnog rada liječnika nadležni ravnateljstvo ustanove u kojoj radi određeni liječnik te Hrvatska liječnička komora. HZZO-u se pacijenti pak mogu obratiti kada smatraju da su im uskraćena prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
– Svaka osigurana osoba može svoj prigovor podnijeti pripadajućoj područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta – savjetuju u HZZO-u.

Dakle, liječnik vam može odbiti nalaz prema samo jednom kriteriju – ako on tako stručno procijeni. I to vam obrazloži.

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

Izabrali čitatelji

Naše rubrike