Prvi laboratorij za brzu dijagnostiku, do nalaza za SARS-CoV-2 za 3 do 6 sati 

Datum:

U suradnji Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP) Kliničkog bolničkog centra Rijeka na sušačkom lokalitetu danas je predstavljen prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini u Hrvatskoj. Novi se laboratorij temelji na rezultatima rada i inovacija riječkih znanstvenika te značajno skraćuje vrijeme za PCR dijagnostiku SARS-CoV-2 na samo 3 do 6 sati.

O važnosti tog postignuća govorili su državni tajnik u Ministarstvu zdravstva prim. dr. Željko Plazonić, ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Alen Ružić, dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, prorektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senka Maćešić i pročelnik Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Stipan Jonjić.
Nakon što je KBC Rijeka u jesenski val pandemije COVID-a 19 ušao bez dijagnostičkih uređaja, tijekom svega nekoliko mjeseci, ne samo što je osigurao klasični PCR uređaj u Kliničkom zavodu za kliničku mikrobiologiju koji provodi najširu PCR dijagnostiku već je u najkraćem roku razvio novu metodu i opremio novi laboratorij koji će povećati sigurnost bolničkog sustava od prodora infekcije, bitno skratiti vrijeme do PCR nalaza na SARS-Co-V2 i time smanjiti potrošnju zaštitne opreme.

Kapacitet 600 testova dnevno

Glavne zasluge za početak rada novog laboratorija, kako je rečeno, imaju doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić sa Zavoda za proteomiku Medicinskog fakulteta i Martina Pavletić, dr. med., pročelnica OHBP-a KBC-a Rijeka. Projekt je jedinstven primjer izravnog korištenja znanstvenih rezultata i kapaciteta za napredak rutinskog rada u zdravstvu. On predstavlja translacijsku znanost kojoj je namijenjen infrastrukturni projekt izgradnje – TransMedRi centar u Kampusu u partnerstvu Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta i KBC-a Rijeka, kojeg vodi prof. dr. sc. Bojan Polić.
Novi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini, pored ostalog, sada raspolaže Bio-rad CFX96Dx uređajem za kvantitativni PCR koji ima kapacitet od 94 uzorka u jednom ciklusu ili do 600 testova dnevno. Zahvaljujući novoj inovativnoj metodi razvijenoj u Rijeci, uređaj može obraditi uzorke u roku od 3 do 6 sati, čime za 4 do 8 puta skraćuje vrijeme dijagnostike SARS-CoV-2, a ujedno ostvaruje i znatne uštede.
Uz novi uređaj, novi laboratorij raspolaže i s još dva uređaja za brzu dijagnostiku koji imaju manji dnevni kapacitet pa se koriste u posebnim slučajevima, pri čemu jedan uz SARS-CoV-2 dijagnosticira još 21 drugi uzročnik bolesti uključujući gripu i legionelu.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Psihologinja Žauhar: Slobodne aktivnosti djetetu pomoći odabrati, a ne birati

Slobodne aktivnosti trebale bi biti dio odrastanja. No, kako...

Hrvatski program ranog otkrivanja raka pluća provodit će se u cijeloj EU!

U jeku pandemije Hrvatska je započela s provođenjem programa...

Bez radioizotopa dijagnostika i terapija su nezamislive

Nuklearna medicina je specijalistička grana medicine koja koristi radioaktivne...

Program preventivne edukacije Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije nastavlja provoditi edukaciju...