Pristup medicinskoj dokumentaciji na temelju Zakona
foto: pixabay

Među najspornijim pravima u slučaju kada su pacijenti dali pritužbe ili čak podizali sudske tužbe proteklih se godina, a osobito prije donošenja Zakona o zaštiti pacijenata problematičnim pokazivalo pravo na medicinsku dokumentaciju

Otkako je Hrvatska članica EU, a spada i među najnaprednije u pogledu informatizacije zdravstvenog sustava, pravo na medicinsku dokumentaciju više nije sporno. U praksi ne bi trebalo ni postojati pa ipak bolesnici često ne znaju što tražiti, što je od dokumentacije za njih važno i u kojem slučaju. Najbolje se o tome obavijestiti kod svog obiteljskog liječnika, no, kada bolesnici obilaze više specijalista njima će već biti upućen s odgovarajućom dokumentacijom.
Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti, prema Članku 23. Zakona o zaštiti pacijenata.
Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.
Dugo su godina čak i odvjetnici imali problema sa dobivanjem prave medicinske dokumentacije, ne samo zato jer su ustanove smatrale da pacijentima ne moraju dati pravo na potpuni uvid u dokumentaciju nego i zato jer ona nije bila u potpunosti pravilno vođena. Stanje je, dakako, bolje, no, iznimaka uvijek ima.

Slika i snimka pretrage dio su dokumentacije

Istina, zadnjih godina bliže smo praksi razvijenijih zemalja prema kojoj nećete više dobiti samo nalaz CT-a, MR-a i sličnih malo složenijih pretraga nego ćete uz nalaz u obliku pisanog mišljenja najčešće dobiti i CD sa snimkom pregleda. Što pri tome može biti od važnosti za pacijenta i liječenje?
Prije svega, ako tražite pravo na drugo mišljenje u svim europskim inozemnim ustanovama snimak pretrage na CD-u dio je dokumentacije koju dobijete s nalazima. Specijalisti neće samo čitati što kolege pišu, nego će i pogledati snimak što kod nas ni sada nije pravilo koje prevladava. No, snimak vam je važan i u našim ustanovama zbog drugog mišljenja jer ako ga ne pogleda specijalist kojemu ste došli razmotrit će ga specijalist za odgovarajuće područje medicine jer kako često napredniji medicinski krugovi i ističu, ne liječe se papiri nego ljudi. Tako, dok pisani nalaz sadrži dijagnozu, i ostale važne informacije, snimak nudi detaljniji uvid u ono što liječnik želi saznati o svom bolesniku.
Konačno, ne čuvaju se svi pregledi, nalazi i snimci pretraga u zdravstvenim ustanovama vječno, i to je razlog što trebate osobnu arhivu svojih nalaza, i snimaka. Na koncu, najmanje željen događaj, a to su tužbe pacijenata zbog loših ishoda liječenja u slučaju kada oni misle da je postupanje bilo pogrešno, počinje uvidom u dokumentaciju. Jednako je važno kod kronične bolesti, ili njezinog recidiva, imati mogućnost usporedbe ranijeg i aktualnog stanja.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments