Tko i u kojim slučajevima ima pravo na naknadu troška prijevoza od HZZO-a

Datum:

​Osiguranoj osobi pripada pravo na naknadu troškova prijevoza ako je zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja upućena iz mjesta svoga prebivališta odnosno boravišta u drugu zdravstvenu ustanovu koja ima ugovor sa HZZO-om. Odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, ugovornom isporučitelju ortopedskih i drugih pomagala u drugo mjesto ili ako je pozvana od strane HZZO-a na utvrđivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Sva pravila koja slijede kod ovog prava odnose se na sve navedene kategorije u rečenici ispred.

Situacije za naknadu troškova prijevoza su:

 • da je udaljenost  50 i više kilometara
  da u bližoj zdravstvenoj ustanovi nema ugovorene isporuke tražene vrste pomagala
  da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi unatoč ugovorenoj zdravstvenoj djelatnosti, osigurana osoba ne može ostvariti traženu zdravstvenu zaštitu u primjerenom roku s obzirom na svoje zdravstveno stanje
  da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza
  da je doktor medicine, dentalne medicine, ovlaštena osoba HZZO-a potvrdila na tiskanici putnog naloga da je izvršio traženi pregled, pretragu ili postupak
 • da je pozvana osigurana osoba pristupila jedinici HZZO-a radi ostvarivanja određenog prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • da je ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala na tiskanici putnog naloga potvrdio da je izvršio uslugu uzimanja mjere za pomagalo ili isporuku, odnosno popravak pomagala.

Što je primjereni rok?

Pod mjestom prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe podrazumijeva se grad odnosno naselje koje nije u sastavu grada u skladu sa zakonom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te iznimno i naselje koje je u sastavu grada ako je od grada u čijem je sastavu udaljeno 20 i više kilometara.
Pod primjerenim rokom za korištenje zdravstvene zaštite osigurane osobe s obzirom na njezino zdravstveno stanje smatra se rok u kojem je osiguranoj osobi, sukladno njezinim medicinskim indikacijama, nužno pružiti zdravstvenu zaštitu radi zaštite njezinog života i sprečavanja pogoršanja njezinog zdravstvenog stanja.
Pritom, najdulje medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja za zdravstvene postupke u vezi maligne i hematološke bolesti te predtransplantacijske obrade je do četiri tjedna, osim kada se radi o medicinski uvjetovanom terminu.

​Naknada putnog troška bez obzira na udaljenost

 • Pravo na naknadu troškova prijevoza, neovisno o udaljenosti ima:
  • osigurana osoba do 18. godine života
  • djeca osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad
  • osigurana osoba u vezi korištenja radioterapije i kemoterapije te hemodijalize
  • osigurana osoba u vezi korištenja zdravstvene zaštite zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti
  • osigurana osoba darivatelj organa, tkiva ili stanica koja zdravstvenu zaštitu koristi u vezi s darivanjem organa, tkiva ili stanica
  • osigurana osoba upućena na liječenje u drugu državu članicu EU, državu s kojom RH ima sklopljen međunarodni ugovor ili treću državu što određuje Zakon o zdravstvenom osiguranju i  opći akti Zavoda.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza ima i osigurana osoba koja je radi smanjivanja liste čekanja prihvatila korištenje zdravstvene zaštite u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja nije najbliža mjestu njezina prebivališta. No, ako pacijent sam odabere drugu zdravstvenu ustanovu, a nije tamo upućen onda mu se neće nadoknaditi putni trošak.

Zavod snosi troškove prijevoza posmrtnih ostataka osigurane osobe koja je bila upućena na liječenje izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka.

Troškovi prijevoza pratitelja

Pravo na naknadu za troškove prijevoza ima i jedna osoba određena za pratitelja osigurane osobe pod uvjetom:
• da je izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite utvrdio potrebu pratnje
• da osigurana osoba kojoj je određen pratitelj ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza
Smatra se da je djeci do 18. godine života, kao i djeci osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, potrebna pratnja neovisno o tome ispunjavaju li uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza.

Kako se računaju troškovi?

Pod naknadom se podrazumijevaju troškovi prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika. Iznimno, osiguranoj osobi se zbog njezina zdravstvenog stanja, prema prethodnom odobrenju liječničkog povjerenstva HZZO-a, a na prijedlog izabranog doktora može odobriti korištenje skupljeg javnog prijevoznog sredstva (spavaća kola u vlaku, zrakoplov). Osigurana osoba kojoj je odobreno skuplje prijevozno sredstvo ili rješenjem HZZO-a o upućivanju na liječenje u drugu državu članicu EU, drugu državu s kojom RH ima sklopljen međunarodni ugovor odnosno treću državu, a na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog zdravstvenog stanja odobren prijevoz zrakoplovom, ima pravo na naknadu za troškove prijevoza u visini najniže cijene zrakoplovne karte za ekonomsku klasu.

Tko izdaje putni nalog?

Pravo na naknadu troškova prijevoza osigurana osoba ostvaruje na osnovi obrasca putnog naloga. Njega izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ili izabrani doktor dentalne medicine, ovlašteni radnik HZZO-a kada je osigurana osoba pozvana od strane Zavoda.

Podijelite objavu:

Popularno

Ostalo
Related

Covid lijekovi nisu za sve hospitalizirane, omikron podvarijante ne reagiraju na Paxlovid

Sigurnost lijekova, procjena njihove učinkovitosti i nuspojava - dio...

Dr. Šapina s kolegama spasio 14godišnjaka koji se gušio kikirikijem

Koliko udah orašastih plodova može biti opasan ako nema...

Oralna kontracepcija – od čega se sastoji i kako funkcionira

Hormonska oralna kontracepcija najčešće se sastoji od kombinacije progestina...

Recepti dr. Brozina za osobe s celijakijom i za krvožilno zdravlje

Zdravi ljetni deserti, pogotovo za osobe s celijakijom su...