fbpx
Prava pacijenataPravo na izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

Pravo na izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

 Temelji se to prema uvjetima propisanim općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti: obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (izabrani doktor).
Izbor doktora obavlja se, u pravilu, prema mjestu prebivališta u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, te se nakon proteka razdoblja od godine dana od posljednjeg provedenog izbora doktora ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.
Izabrani doktor može odbiti izbor osigurane osobe samo u slučaju da ima u skrbi maksimalan broj osiguranih osoba utvrđen općim aktom HZZO-a (za opću/obiteljsku medicinu to je broj od 2125 osiguranih osoba, a za pedijatriju 1190 osiguranih osoba, za dentalnu zdravstvenu zaštitu 2375, a za zdravstvenu zaštitu žena 9000), ili ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju provedbu liječenja.

Procedura promjene

Osigurana osoba promjenu/izbor izabranog doktora može napraviti popunjavanjem podataka na izjavi koju preuzima u ordinaciji doktora za kojeg se opredjeljuje. Podatke na tiskanicu izjave unosi i izabrani doktor, te ih ovjerava potpisom i pečatom zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije.
Ovjeru podataka iz izjave provodi područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a nadležni prema sjedištu ordinacije novoizabranog doktora koji je tiskanicu izjave dostavio.

Nakon provedene ovjere podataka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a dostavljaju jedan primjerak ovjerene izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika.

 

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

Izabrali čitatelji

Naše rubrike