fbpx
VijestiNove upute za pacijente - kad treba COVID potvrda, test ili dokaz o preboljenju

Nove upute za pacijente – kad treba COVID potvrda, test ili dokaz o preboljenju

Djelatnici KBC-a Rijeka od ponedjeljka 4. listopada prilikom prijema pacijenata obavezni su tražiti predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju s ciljem suzbijanja bolesti COVID-19.

Povodom brojnih upita pacijenata pojašnjavamo tko je dužan posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu ili predočiti odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Za većinu pregleda i pretraga mjere se za pacijente nisu značajno promijenile tako da nije potrebno odgađati zakazane termine.

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente od 4. listopada 2021. traži se:

– kod planiranih hospitalizacija (nisu uključene dnevne bolnice osim kod postupaka koji generiraju aerosol)

– kod planiranih dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

– iznimno, u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne generiraju aerosol ako se na temelju trijaže procijeni visok rizik izloženosti infekciji

– kod pratnje pri porodu

– kod posjeta iznimno dozvoljenih odlukom stožera uključujući roditelje/skrbnike koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata.

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva ne traži se:

– ako bi odgađanje prijama narušilo zdravstveno stanje – tada se pacijenti zaprimaju, izoliraju i testiraju te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena skrb u izolaciji

– u svim djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite

– u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne generiraju aerosol

– kod pružanja hitne medicinske pomoći

– kod pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19.

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

Izabrali čitatelji

Naše rubrike