AktualnoNova uloga Europe u širenju tržišta kokaina i metamfetamina

Nova uloga Europe u širenju tržišta kokaina i metamfetamina

Uloga Europe u međunarodnoj proizvodnji i trgovini drogom se mijenja, pokazuju nove analize koje su objavili Agencija EU-a za droge (EMCDDA) i Europol (1). U dubinskom pogledu na tržišta kokaina i metamfetamina, agencije ukazuju na povećanu proizvodnu aktivnost u Europi te kako suradnja između kriminalnih skupina diljem svijeta stvara nove sigurnosne prijetnje i proširuje tržište.

Nove analize pokrivaju trendove duž opskrbnog lanca od proizvodnje i trgovine do distribucije i uporabe. Oni opisuju veliko i rastuće tržište kokaina i trenutno malo, ali stalno rastuće tržište metamfetamina u EU. Također upozoravaju na povećanu prijetnju koju predstavljaju inovacije u proizvodnim procesima i kemijski prekursori, te rastući raspon proizvoda koji mogu biti opasni za konzumente.

Direktor EMCDDA Alexis Goosdeel kaže: ‘Naše nove analize pokazuju da se sada suočavamo s rastućom prijetnjom od raznolikijeg i dinamičnijeg tržišta droga, koje je potaknuto bližom suradnjom između europskih i međunarodnih kriminalnih organizacija. To je rezultiralo rekordnom razinom dostupnosti droga, rastućim nasiljem i korupcijom te većim zdravstvenim problemima. Kao odgovor, moramo biti još osjetljiviji na signale koji dolaze s tržišta i ulagati u više koordinirano djelovanje, ne samo u Europi, već i s našim međunarodnim partnerima u zemljama proizvođačima i tranzitnim zemljama.’

Glavna regija za sintetičke droge

Europa je glavna regija za proizvodnju sintetičkih droga, kako za domaća tako i za vanjska tržišta. Sve je više i ključna točka za prekrcaj droge koja potječe izvana te je namijenjena drugim regijama svijeta. I za kokain i za metamfetamin postoje dokazi da su latinoameričke i europske kriminalne skupine partneri u proizvodnji, trgovini i distribuciji.

Izvršna direktorica Europola, Catherine De Bolle naglašava: ‘Trgovina ilegalnim drogama i dalje dominira teškim i organiziranim kriminalom u EU, a gotovo 40% kriminalnih mreža koje djeluju na međunarodnoj razini prijavljene Europolu aktivno je u trgovini drogom. Borba protiv ove ilegalne trgovine ključni je prioritet za Europol i EU. Ova nam analiza pomaže razumjeti tržišnu dinamiku te je ključna za formuliranje učinkovitih odgovora za provedbu zakona.’

Rezultati se temelje na podacima i informacijama iz EMCDDA-ovog sustava za praćenje droga i na operativnim obavještajnim podacima Europola o organiziranom kriminalu. Koristeći pristup procjene prijetnji, agencije predstavljaju ključna područja djelovanja na razini EU i država članica. To uključuje: brzo prepoznavanje novih zdravstvenih i sigurnosnih prijetnji, ulaganje u forenzičke i toksikološke kapacitete kako bi se održao korak s inovacijama, ciljanje na lanac opskrbe ilegalnim drogama i smanjenje ranjivosti na vanjskim granicama.

Kokain — rekordne zapljene i povećanje proizvodnje u Europi

Ova analiza pokazuje da se europsko tržište kokaina širi, potaknuto neviđenom razinom trgovine koja dovodi do povijesno visoke dostupnosti. Visoka razina proizvodnje kokaina u Južnoj Americi rezultirala je rekordno zaplijenjenim količinama u Europi. Europa je također odredište i tranzitna zona za kokain za Bliski istok i Aziju. Više proizvodnje također se sada odvija unutar Europe, što ukazuje na promjene u ulozi regije u međunarodnoj trgovini kokainom. Veliki broj pojedinaca i kriminalnih mreža oblikuju složenu opskrbu kokainom u EU i unutar nje.

Potencijal pojave novih proizvoda od kokaina koji se mogu pušiti na tržištu izaziva zabrinutost zbog budućih zdravstvenih rizika.

Kokain je druga najčešće konzumirana ilegalna droga u EU nakon kanabisa, s tržišnom maloprodajnom vrijednošću u 2020. procijenjenom na 10.5 milijardi eura (raspon od 7.7 do 12.8 milijardi eura).

Oko 3,5 milijuna Europljana (15-64 godine) navodi da su koristili drogu u prošloj godini, a 14 milijuna tijekom svog života. Dok je uporaba kokaina i dalje koncentrirana na jugu i zapadu Europe, čini se da se tržište širi prema istoku.

Četvrtu uzastopnu godinu rekordne količine kokaina (214.6 tona) zaplijenjene su u Europi 2020., što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na 2019. i ukazuje na visoku dostupnost droge. Tri zemlje — Belgija (70 t), Nizozemska (49 t) i Španjolska (37 t) — činile su oko tri četvrtine europskog ukupnog iznosa, ali su velike količine zaplijenile i Italija (13.4 t), Francuska (13.1 t), Njemačka (11 t) i Portugal (10 t). Većina kokaina zaplijenjenog u Europi stiže u pomorskim kontejnerima. Ulazne točke za pošiljke kokaina se diverzificiraju, s većim količinama zaplijenjenim u lukama istočne Europe i Turske.

Zdravstveni i socijalni rizik

Većina proizvodnje kokaina još uvijek se odvija u Kolumbiji, Boliviji i Peruu. Nova analiza međutim opisuje kako se prerada kokaina sada odvija unutar Europe (uglavnom u Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj). Velike količine kemijskih prekursora korištenih u proizvodnji kokaina zaplijenjene su u laboratorijima za ilegalnu proizvodnju i na europskim granicama. Nedavni podaci također upućuju na to da su velike količine kokaina u prahu prerađene u Europi od međuproizvoda, poput kokainske baze i paste. Neki od njih se krijumčare iz Južne Amerike u nosivim materijalima (npr. drveni ugljen, plastika), a zatim izvlače u specijaliziranim postrojenjima. Dostupnost velikih količina kokainske baze i paste u Europi stvara rizik od pojavljivanja novih proizvoda od kokaina koji se mogu pušiti (npr. ‘crack’) na europskim potrošačkim tržištima, što predstavlja poprilične zdravstvene i socijalne rizike.

Metamfetamin — malo, ali stalno rastuće tržište

Metamfetamin – najšire konzumirana sintetička stimulativna droga na svijetu – još uvijek igra relativno malu ulogu na europskom tržištu droga. Ipak, najnovija analiza pokazuje rastuću prijetnju koju ova droga predstavlja u regiji, kako se dostupnost povećava i uporaba širi na nova područja. Metamfetamin se proizvodi unutar EU za opskrbu domaćih i vanjskih tržišta. Europa je također odredište i tranzitna zona za ovu drogu iz drugih proizvodnih središta (npr. Iran, Nigerija, Meksiko) koja putuje u Aziju i Oceaniju. Nova industrija metamfetamina u Afganistanu predstavlja prijetnju EU, s obzirom na konkurentne cijene i davno uspostavljene rute trgovine drogom u Europu.
Ova analiza pokazuje da dugoročni trendovi ukazuju na stabilnu ekspanziju tržišta. Između 2010. i 2020. broj zapljena metamfetamina u EU 27 više se nego udvostručio (s 3 000 na 6 200), dok su zaplijenjene količine povećane za 477% na 2.2 tone u 2020. (EU 27).

Postrojenja u Europi

U 2020. devet država članica EU prijavilo je demontažu 215 laboratorija za metamfetamin. Povijesno gledano, proizvodnja se u Europi obično odvijala u malim, ali raširenim, “kuhinjskim” laboratorijima u Češkoj i susjednim zemljama. Iako oni još uvijek postoje, sada raste zabrinutost radi proizvodnih pogona smještenih u Belgiji i Nizozemskoj gdje se metamfetamin može proizvoditi u znatno većim razmjerima.
Postrojenja za metamfetamin otkrivena u Belgiji i Nizozemskoj povećala su se u veličini, sofisticiranosti i proizvodnji od 2019. Prepoznajući profitabilnost metamfetamina, sada se vidi da europski proizvođači sintetičkih droga surađuju s meksičkim kriminalnim skupinama na razvoju proizvodnih procesa i iskorištavanju postojeće infrastrukture u Europi. Osim metamfetamina proizvedenog u Europi, u EU su od 2019. zaplijenjene višetonske količine droge podrijetlom iz Meksika, što također ukazuje na suradnju europskih i meksičkih kriminalnih mreža.

Dodatni razvoj događaja jest proizvodnja metamfetamina u Afganistanu, iako se čini da ta zemlja trenutno nije glavni izvor opskrbe EU. Ipak, s obzirom na relativno nisku veleprodajnu cijenu afganistanskog metamfetamina, kriminalne mreže mogu smatrati ekonomski privlačnim promet drogom u EU utvrđenim rutama krijumčarenja heroina.
Uporaba metamfetamina u Europi povijesno je bila koncentrirana u Češkoj i Slovačkoj, no čini se da se uporaba širi i drugdje. Najnoviji podaci o otpadnim vodama otkrivaju da je droga također prisutna u Belgiji, Cipru, istočnoj Njemačkoj, Španjolskoj, Turskoj i nekoliko sjevernoeuropskih zemalja (npr. Danska, Latvija, Litva, Finska, Norveška). Od 58 gradova s podacima o ostacima metamfetamina u komunalnim otpadnim vodama za 2020. i 2021., oko polovice (27) je prijavilo porast.

S obzirom na veće količine metamfetamina prisutnog na europskom tržištu, postoji zabrinutost zbog povećane potražnje za drogom, osobito u njezinom obliku koji se može pušiti („kristalni metamfetamin”). To bi moglo imati dugoročne posljedice, uključujući veće opterećenje zdravstvenih sustava i prijetnju javnoj sigurnosti.

Paralelne teme

  • Logistika — paralelni posao u nastajanju: Dok uspostavljene kriminalne mreže često upravljaju vlastitim aktivnostima, druge sada predaju niz usluga duž opskrbnog lanca. Analize pokazuju kako je logistička podrška postala paralelni posao, s nekim kriminalnim skupinama specijaliziranim za pružanje kemikalija, opreme i stručnosti potrebnih za postavljanje i rad proizvodnih pogona. Analiza šifriranih kriminalnih komunikacija, kroz nedavne operacije visokog profila, pokazuje da se trgovina često oslanja na mrežu posrednika i brokera koji povezuju proizvođače, transportere i distributere. Europske kriminalne mreže povećavaju učinkovitost proizvodnje oslanjajući se na znanje svojih kolega u latinoameričkim regijama koje proizvode drogu.
  • Rastuće nasilje i korupcija: Nasilje i korupcija, dugo viđeni u tradicionalnim zemljama proizvođačima droge, sve se više vide unutar EU. Analize naglašavaju da se u nekim državama članicama EU (Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska) pojačala konkurencija između dobavljača droga, što je rezultiralo porastom nasilnih sukoba. Rastuće tržište kokaina u EU dovelo je sa sobom porast ubojstava, otmica i zastrašivanja, pri čemu se nasilje prelijeva i na one izvan tržišta droge (npr. odvjetnici, državni dužnosnici, novinari). U međuvremenu, rast velike proizvodnje metamfetamina u Europi ima potencijal da ‘potakne više korupcije duž opskrbnog lanca, stvarajući paralelno gospodarstvo’. Korupcija je identificirana kao ključna prijetnja u EU, a procjenjuje se da gotovo 60% kriminalnih mreža koristi korupciju kao posrednik.
  • Šteta po okoliš, rizici i troškovi: Istaknuta međusektorska tema današnjih rezultata jest utjecaj proizvodnje droga na okoliš. To uključuje odlaganje kemijskog otpada, što može rezultirati ekološkom štetom, rizicima po javnu sigurnost i visokim troškovima čišćenja. U laboratorijima za proizvodnju sintetičkih droga u Belgiji i Nizozemskoj posljednjih godina zabilježeni su smrtni slučajevi zbog požara, eksplozija ili gušenja ugljičnim monoksidom ili drugim otrovnim parama.

Utjecaj COVID-19 na tržišta

Unatoč neviđenom poremećaju uzrokovanom pandemijom COVID-19, tržišta kokaina i metamfetamina u EU se nastavljaju razvijati. Analize pokazuju da su se ograničenja zbog COVID-19 osjećala više na maloprodajnoj nego na veleprodajnoj razini, gdje se trgovina kokainom pomorskim rutama nastavila na razini prije pandemije. Maloprodajna tržišta droga bila su poremećena tijekom ranog zatvaranja iako su se trgovci brzo prilagodili koristeći nove metode (kriptirane usluge razmjene poruka, aplikacije društvenih medija, online izvori i kućne dostave). Metamfetamin je 2020. bio jedna od najčešće zaplijenjenih droga u poštanskim pošiljkama.

 

Napomena: (1) Online moduli dostupni su na engleskom jeziku na ovom linku. Daljnji moduli bit će objavljeni 2023. kako bi se dovršila strateška analiza tržišta droga EU-a. Analize su jedinstveni skup resursa za djelatnike u provedbi zakona i zdravstva, kreatore politika, akademsku zajednicu ili bilo koga tko traži najnovije informacije o tržištu droga u Europi. Podaci se odnose na razdoblje 2018–20.

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

spot_img

Istražite

Popularno