Kada roditelj ima pravo boraviti uz dijete u bolnici
foto: Shutterstock

Propisani su točni uvjeti kada jedan od roditelja odnosno skrbnik može boraviti uz dijete za vrijeme njegova liječenja u bolnici odnosno na rehabilitaciji.

Jedan od roditelja ili skrbnika djeteta do njegovih sedam godina starosti ima pravo na dnevni smještaj uz dijete, ali ne i noćenje dok je dijete na bolničkom liječenju. Ako je na liječenju dijete s težim smetnjama u razvoju tada jedan od roditelja ili skrbnik ima pravo na dnevni smještaj uz dijete neovisno o njegovoj dobi no uz riješenje vještačenja. U svakom slučaju za realizaciju ovog prava potrebna je takva uputa liječnika na uputnici za bolničko liječenje djeteta. Kod bolničkog liječenja djeteta mlađeg od tri godine tada jedan od roditelja ili skrbnik ima pravo na 24satni smještaj uz dijete ako za to bolnica gdje se dijete liječi ima uvjete. Pravo na takav smještaj imaju i roditelj/skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina koje se liječi od maligne bolesti ili neke druge bolesti koja neposredno ugrožava život te za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije u specijalnoj bolnici. U slučaju da roditelj odnosno skrbnik djeteta ne može realizirati ovo pravo jer nema smještajnih kapaciteta tada ima pravo na naknadu za troškove smještaja u iznosu šest posto proračunske osnovice što trenutno iznosi 199,56 kuna, ali uz uvjet da mu je mjesto prebivališta odnosno boravišta udaljeno najmanje 30 kilometara od bolnice u kojoj se dijete liječi. Nadalje, liječničko povjerenstvo HZZO-a odobrava boravak roditelja/skrbnika uz pacijente mlađe od 18 godina u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u konkretnim slučajevima koji su:

  • kada se provodi točno određen i utvrđen program izobrazbe roditelja ili skrbnika osigurane osobe – djeteta za dijete do navršene sedme godine života
  • kada je u provođenju rehabilitacije potrebna prisutnost roditelja odnosno skrbnika osigurane osobe zbog nužnosti pružanja pomoći koja nije obuhvaćena programom provođenja rehabilitacije (aspiracija dišnog sustava, hranjenje, samostalno obavljanje fizioloških potreba, okretanje tijekom noći i dr.)
  • kada je u provođenju rehabilitacije osigurane osobe starije od 18 godina zbog nužnosti pružanja pomoći koja nije obuhvaćena programom provođenja rehabilitacije (aspiracija dišnog sustava, hranjenje, samostalno obavljanje fizioloških potreba) potrebna prisutnost druge osobe.

Boravak uz dijete na liječenju u inozemstvu

Bez prethodnog odobrenja navedenog povjerenstva boraviti uz dijete na liječenju može roditelj/skrbnik uz dijete do tri godine i uz dijete s težim smetnjama u razvoju neovisno o dobi. Kada je djetetu potrebno liječenje u inozemstvu tada pravo na boravak jedan roditelj ili skrbnik imaju na temelju mišljenja liječničkog povjerenstva HZZO-a ako je riječ o djetetu do pet godina starosti, za stariju djecu ako to zahtijeva djetetovo zdravstveno stanje dok je za majku boravak osiguran ako je djetetu jedina prehrana majčino mlijeko. Iznos tih sredstava smještaja u inozemstvu računa se u visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments