fbpx
OstaloBrzi antigenski testovi za detekciju COVID-19 namijenjeni samotestiranju

Brzi antigenski testovi za detekciju COVID-19 namijenjeni samotestiranju

Medicinski proizvodi, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, mogu biti na tržištu, odnosno u prometu, te se mogu početi upotrebljavati ako ispunjavaju bitne zahtjeve, ako im je sukladnost ocjenjena na propisani način te ako su označeni oznakom CE.

Da bi mogli biti označeni oznakom CE, in vitro medicinski proizvodi moraju se projektirati i proizvesti tako da kad se koriste pod utvrđenim uvjetima i namjenski ne ugrožavaju, izravno ili neizravno, kliničko stanje ili sigurnost pacijenata, sigurnost ili zdravlje korisnika ili, ako je primjenjivo, drugih ljudi, ni imovine. Svaki rizik povezan s njihovom uporabom mora biti prihvatljiv u odnosu na korist pacijenata te mora biti u skladu s visokim stupnjem zaštite zdravlja i sigurnosti. Također, proizvodi moraju odgovarati namjeni prema specifikacijama proizvođača, uzimajući u obzir opće prihvaćena najnovija tehnološka dostignuća. Proizvodi moraju biti učinkoviti, a posebno prema potrebi s obzirom na analitičku osjetljivost, dijagnostičku osjetljivost, analitičku specifičnost, dijagnostičku specifičnost, točnost, ponovljivost, uključujući provjeru poznatih relevantnih interferencija i granice detekcije, koje navodi proizvođač.

Brzi antigenski testovi (BAT) za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 koji nisu namijenjeni za samotestiranje, odnosno koji su namijenjeni uporabi od strane profesionalnih korisnika, već su od ranije dostupni na tržištu te se svrstavaju u tzv. skupinu “ostalo”. Za in vitro dijagnostičke medicinske proizvode iz skupine “ostalo” proizvođač samostalno obavlja postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavlja i potpisuje izjavu o sukladnosti, označava proizvod oznakom CE i stavlja ga u promet. Takvi testovi u RH u uporabi su sukladno preporukama Uporaba brzih antigenskih testova referentnog centra Ministarstva zdravstva za epidemiologiju – HZJZ.

S druge strane, brzi antigenski testovi za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 koji su namijenjeni uporabi od strane korisnika laika za osobnu ili tzv. kućnu uporabu pripadaju skupini in vitro dijagnostičkih proizvoda “za samotestiranje” (engl. self-test). U postupak ocjenjivanja sukladnost in vitro dijagnostičkih testova za samotestiranje proizvođač je obvezan uključiti neko od EU prijavljenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti (engl. Notified Body), koje će mu po provedenom postupku izdati potvrdu o sukladnosti. Prijavljena tijela su tijela akreditirana, odobrena i nadzirana od strane nacionalnih regulatornih tijela, najčešće ministarstava nadležnih za zdravstvo ili regulatornih agencija. Evidencija o prijavljenim tijelima koja imaju odobrenje za ocjenjivanje sukladnosti in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda vodi se u bazi podataka NANDO, koju održava Europska komisija.

Kako bi dobili pozitivnu ocjenu sukladnosti, u postupku ocjenjivanja sukladnosti in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda “za samotestiranje” prijavljeno tijelo posebno ocjenjuje način na koji je proizvod projektiran uključujući stroge provjere:

-izvještaja o ispitivanjima proizvoda, posebno rezultate studija provedenih s korisnicima laicima
-podataka koji pokazuju prikladnost proizvodom s obzirom na njegovu namjenu za samotestiranje – jednostavnost uporabe
-informacija koje proizvođač treba pružiti uz proizvod na označivanju i uputama za uporabu.

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja sukladnosti, prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti (certifikat), a proizvođač potom temeljem te potvrde sastavlja izjavu o sukladnosti te time ispunjava sve uvjete za isticanje oznake sukladnosti CE na samom proizvodu. Uz oznaku CE na pakiranju proizvoda i na uputi za uporabu mora biti otisnut i četveroznamenkasti identifikacijski broj prijavljenog tijela, odnosno broj pod kojim se tijelo vodi u bazi podataka NANDO. Samo proizvodi za samotestiranje s tom oznakom smiju se nalaziti u prometu na čitavom području Europske unije, pa tako i na području RH, gdje će ih korisnici moći nabaviti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama.

HALMED je do sada zaprimio obavijesti o stavljanju na tržište RH sljedećih testova koji su na razini Europske unije od strane prijavljenog tijela odobreni za samotestiranje, odnosno za osobnu i kućnu uporabu, a nadopunjavati će se podacima o drugim testovima po zaprimanju obavijesti o njihovom stavljanju na tržište RH:

Naziv Proizvođač Vrsta uzorka
COVID-19-CHECK-1 ANTIGEN® VEDALAB, Francuska Bris prednjeg dijela nosa
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., Kina Bris prednjeg dijela nosa, ne dublje od 2,5cm
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Kina Bris prednjeg dijela nosa
COVID-19 Brzi Antigen Test (Oralna Tekućina) Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd., Kina Oralna tekućina
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test Healgen Scientific Limited Liability Company, SAD Bris prednjeg dijela nosa
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-testing) ACON Laboratories, Inc., SAD Bris prednjeg dijela nosa
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal SD Biosensor Inc., Republika Koreja Bris prednjeg dijela nosa
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) / Brzi antigenski test na SARS-CoV-2 (bris nosa) HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD., Kina Bris prednjeg dijela nosa
Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Kina Uzorak sline
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Collodial Gold) / Komplet za antigensko testiranje na COVID-19 (SARS-CoV-2) (koloidno zlato) ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD Bris prednjeg dijela nosa
Beright COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) / Beright COVID-19 Brzi Antigen Test (iz sline) HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD, Kina Uzorak sline

Na ilustraciji je primjer oznake CE kakva se očekuje na pakiranju BAT-a namijenjenog za samotestiranje.

Podijelite članak:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Najnovije

Više iz rubrike

Izabrali čitatelji

Naše rubrike